ข่าวสาร: ขอเชิญร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา และ สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา เงินรางวัลมูลค่ากว่า 140,000 บาท
ขอเชิญร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา และ สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เงินรางวัลมูลค่ากว่า 140,000 บาท...
ข่าวสารล่าสุด
April 20, 2019

ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย

ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียง...

March 21, 2019
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร Spa Manager รุ่น 19 ***(รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน)*** ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ &...
สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.. www.dtam.moph.go.th...
สำนักงานสาธารณสุข จ. เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญในการสั่นสะเทือนวงการสปาไทยล้านนาเป็นอย่างมาก จะพูดว่าเป็นคุณูปการเล...
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
SUPPORT